Perheneuvonta

Perheneuvonnan saaminen on mahdollista kaikille kunnan tai kaupungin alueella asuville kuntalaisille. Perheneuvonta tarkoittaa pätevää asiantuntija-avun tarjoamista erilaisissa asioissa. Kyseisiä asioita voivat olla muun muassa kaikki kasvatukseen liittyvät asiat. Keskustelu perheneuvojan kanssa edistää lapsen myönteistä kehitystä. Saatavilla on sekä lääketieteellistä, psykologista että sosiaalista tutkimusta ja hoitoa. Perheneuvonnan perustasolla annetaan yleistä tietoa ja ennaltaehkäistään erilaisia perheenjäsenten välisiä […]

Read More

Millaista apua voi saada perheneuvolasta?

Joissakin tilanteissa lapsen tai nuoren kasvattaminen voi tuntua niin haasteelliselta, että perhe harkitsee perheneuvolan puoleen kääntymistä. Kerromme tässä artikkelissa millaista toimintaa ja neuvoja kasvatus- ja perheneuvolat tarjoavat ja kenelle heidän toimintansa on suunnattu. Jos sinusta tuntuu, että tarvitsisit neuvoja tai tukea kasvatustyössäsi, kannattaa ehdottomasti jatkaa artikkelin lukemista ja tutustua kasvatus- ja perheneuvoloiden tarjoamiin tukivaihtoehtoihin. Kenelle […]

Read More

Erilaiset perheterapiamuodot auttavat raskaassa elämänvaiheessa

Nykypäivän modernissa maailmassa lapsiperheet joutuvat helposti koville. Internetin myötä tietoa on saatavilla lähes rajattomasti, mutta samaan aikaan ovat lisääntyneet erilaiset ohjeet, neuvot ja etenkin lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvät vinkit, joiden epäselvässä viidakossa vanhempi saattaakin avun saamisen sijaan yllättäen kuormittua ja jopa syyllistyä. Tieto lisää tuskaa, ja lisäksi valtavasta infomäärästä on vaikeaa ellei mahdotonta seuloa punainen […]

Read More

Konfliktien ratkaiseminen

Mitä konfliktilla tarkoitetaan? Yleisesti ottaen konflikti on aina erimielisyyden tai yhteensopimattomuuden tila. Käytännössä konflikti ilmenee usein toisen osapuolen mitätöimisenä ja jopa hänen tuhoamisyrityksinään. Yhteiskunnassa, jossa elämme konflikteja voi tapahtua niin kotona kuin myös työpaikoilla. Pahimmissa tapauksissa yhteiskunnallinen konflikti voi johtaa jopa terrorismiin ja terrorismi taas vuorostaan sotilaalliseen konfliktiin. Sotilaallinen konflikti maiden välillä johtaa sotaan, ellei […]

Read More

Mitä tehdä, kun parisuhde on kriisissä

Mitä hyvään parisuhteeseen kuuluu? Parisuhde, jossa toimii keskinäinen kiintymys ja rakkaus, ei ole itsestään selvä asia. Toimiva parisuhde vaatii työtä. Turhaan ei puhuta yrittäjyydestä, kun puhutaan avo- tai avioliitosta, johon kuuluu osana pitkä parisuhde. Suhde ei ole koskaan pelkästään yhteisiä unelmia tai haaveita, yhdessä rakennettu koti, mahdolliset lapset tai muut perheeseen kuuluvat jäsenet. Parisuhde on […]

Read More

Mitä perheterapiassa tapahtuu?

  Perheterapeuttisten istuntojen sisältö voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen terapeutista ja hänen lähestymistavastaan sekä toisaalta myös perheen tilanteesta ja sen sisäisestä dynamiikasta. Terapian sisältöön vaikuttaa myös sen toimintaympäristö, koska perheterapiaa tehdään eri yhteyksissä: paitsi yksittäisen perheterapeutin vastaanotolla, myös kasvatus- ja perheneuvolassa, lapsi- ja nuorisopsykiatriassa sekä aikuispsykiatriassa ja päihdetyössä. Terapiaa voi toteuttaa yksittäinen terapeutti tai useiden […]

Read More

Perheterapiasta apua arjen ongelmiin

  Terapiasta on Suomessakin tullut viime vuosina yleisesti hyväksyttävää, eikä “kallonkutistajalla” käyminen ole enää mikään tabu. Ongelmiin haetaan apua aiempaa matalammalla kynnyksellä, mikä helpottaa niiden ratkaisemista ja auttamistyötä. Terapiaa saa niin yksilön, parisuhteen kuin perheenkin ongelmakohtiin ja tarjolla on useita suuntauksia, joista esimerkkeinä perinteinen psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia ja nykyisin suosiossa oleva ratkaisukeskeinen psykoterapia. Suuntaukset […]

Read More

Millaisia tuloksia perheterapiasta on saatu?

  Perheterapialla on todettu olevan hyviä tuloksia etenkin lasten ja nuorten ongelmien hoidossa. Siitä on havaittu olevan apua myös aikuisten mielenterveydenhäiriöidne kohdalla, kuten masennuksen ja jopa psykoosien hoidossa. Terapian hyödyt ovat usein hyvinkin nopeita: Jo ensitapaamisella voi tapahtua isoja muutoksia ja muutamien tapaamisten aikana tilanne saattaa edistyä paljonkin. Perheen väliset vuorovaikutussuhteet muuttuvat terapian avatessa lukkoja […]

Read More

Perheterapian historia ja nykytila

  Perheterapiaa alettiin kehittää 1950-luvulla, jolloin kohteina olivat erityisesti lastenpsykiatria, skitsofrenia ja psykoosien hoito. Kuitenkin koulutuksen suosio laajeni vasta 1980-luvulla, jolloin perheterapia nykymuodossaan alkoi kehittyä. Perheterapiaan on vaikuttanut voimakkaasti feministinen suuntaus, joka toi esiin naisen tasa-arvon mieheen nähden sekä kotona että muilla elämänalueilla. Se kyseenalaisti stereotypiat naisesta “kodin hengettärenä”, mikä vaikutti perheterapian sisältöön. Toisaalta viime […]

Read More

Perheterapia psykoterapian muotona

  Psykoterapia on Suomessa määritelty terveydenhuollon tavoitteelliseksi ja ammatilliseksi toiminnaksi, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset, ammattikäytännöt ja eettiset periaatteet. Tavoitteena on mielenterveyden häiriöistä kärsivän ihminen toipuminen sekä työ- ja toimintakyvyn palauttaminen. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike ja se määritellään terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa laissa. Sen sijaan “terapeutti” nimikettä saa käyttää kuka vain, mikä voi […]

Read More
zyloplus