Mitä perheterapiassa tapahtuu?

  Perheterapeuttisten istuntojen sisältö voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen terapeutista ja hänen lähestymistavastaan sekä toisaalta myös perheen tilanteesta ja sen sisäisestä dynamiikasta. Terapian sisältöön vaikuttaa myös sen toimintaympäristö, koska perheterapiaa tehdään eri yhteyksissä: paitsi yksittäisen perheterapeutin vastaanotolla, myös kasvatus- ja perheneuvolassa, lapsi- ja nuorisopsykiatriassa sekä aikuispsykiatriassa ja päihdetyössä. Terapiaa voi toteuttaa yksittäinen terapeutti tai useiden […]

Read More

Perheterapiasta apua arjen ongelmiin

  Terapiasta on Suomessakin tullut viime vuosina yleisesti hyväksyttävää, eikä “kallonkutistajalla” käyminen ole enää mikään tabu. Ongelmiin haetaan apua aiempaa matalammalla kynnyksellä, mikä helpottaa niiden ratkaisemista ja auttamistyötä. Terapiaa saa niin yksilön, parisuhteen kuin perheenkin ongelmakohtiin ja tarjolla on useita suuntauksia, joista esimerkkeinä perinteinen psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia ja nykyisin suosiossa oleva ratkaisukeskeinen psykoterapia. Suuntaukset […]

Read More

Millaisia tuloksia perheterapiasta on saatu?

  Perheterapialla on todettu olevan hyviä tuloksia etenkin lasten ja nuorten ongelmien hoidossa. Siitä on havaittu olevan apua myös aikuisten mielenterveydenhäiriöidne kohdalla, kuten masennuksen ja jopa psykoosien hoidossa. Terapian hyödyt ovat usein hyvinkin nopeita: Jo ensitapaamisella voi tapahtua isoja muutoksia ja muutamien tapaamisten aikana tilanne saattaa edistyä paljonkin. Perheen väliset vuorovaikutussuhteet muuttuvat terapian avatessa lukkoja […]

Read More

Perheterapian historia ja nykytila

  Perheterapiaa alettiin kehittää 1950-luvulla, jolloin kohteina olivat erityisesti lastenpsykiatria, skitsofrenia ja psykoosien hoito. Kuitenkin koulutuksen suosio laajeni vasta 1980-luvulla, jolloin perheterapia nykymuodossaan alkoi kehittyä. Perheterapiaan on vaikuttanut voimakkaasti feministinen suuntaus, joka toi esiin naisen tasa-arvon mieheen nähden sekä kotona että muilla elämänalueilla. Se kyseenalaisti stereotypiat naisesta “kodin hengettärenä”, mikä vaikutti perheterapian sisältöön. Toisaalta viime […]

Read More

Perheterapia psykoterapian muotona

  Psykoterapia on Suomessa määritelty terveydenhuollon tavoitteelliseksi ja ammatilliseksi toiminnaksi, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset, ammattikäytännöt ja eettiset periaatteet. Tavoitteena on mielenterveyden häiriöistä kärsivän ihminen toipuminen sekä työ- ja toimintakyvyn palauttaminen. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike ja se määritellään terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa laissa. Sen sijaan “terapeutti” nimikettä saa käyttää kuka vain, mikä voi […]

Read More

Psykoterapeuttinimike ja alan koulutus Suomessa

  Psykoterapeutti-nimityksen myöntää Suomessa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Nimityksen saavat hakemuksesta ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen. Psykoterapiakoulutusta järjestetään Suomessa niissä yliopistoissa, joissa on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Koulutuksen sisältöä säädellään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa. Koulutukseen pääsyyn on vaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto joko terveys- tai sosiaalialalta, riittävästi psykologian tai psykiatrian […]

Read More
zyloplus