Perheneuvonta

Perheneuvonnan saaminen on mahdollista kaikille kunnan tai kaupungin alueella asuville kuntalaisille. Perheneuvonta tarkoittaa pätevää asiantuntija-avun tarjoamista erilaisissa asioissa. Kyseisiä asioita voivat olla muun muassa kaikki kasvatukseen liittyvät asiat. Keskustelu perheneuvojan kanssa edistää lapsen myönteistä kehitystä. Saatavilla on sekä lääketieteellistä, psykologista että sosiaalista tutkimusta ja hoitoa.

Perheneuvonnan perustasolla annetaan yleistä tietoa ja ennaltaehkäistään erilaisia perheenjäsenten välisiä ongelmia ja lapsen kasvatukseen liittyviä haasteita. Kunnan sosiaalitoimi, lastensuojelu, koulut, päivähoito, päihdehuolto, vammaishuolto, kotipalvelu, mielenterveystoimistot sekä äitiys että lasten neuvolat tarjoavat akuuttia apua. Nämä kaikki edellä mainitut asiat tapahtuvat siis perheneuvonnan perustasolla. Isommissa perhekriiseissä apua on saatavilla myös perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Erityistasolla neuvontaa tarjoavat perheneuvolat, joissa on tavattavissa psykologi, sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri. Ajan perheneuvolaan voi varata itse, eli lääkärin lähetettä ei tarvita.

Kasvatus ja perheneuvonta luovat edellytykset lapsen turvalliselle kasvulle ja kehittymiselle, lisäävät psykososiaalista hyvinvointia ja auttavat perheitä toimimaan yhdessä myös erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Perheenjäsenet voivat antaa myös palautetta perheneuvojalle keskustelujen aikana ja samoin perheneuvoja haluaa usein antaa palautetta perheen edistymisestä heille tärkeissä asioissa. Palautteen antaminen ja sen saaminen on erittäin tärkeää ja sitä hakevat perheneuvonnan lisäksi myös lukuisat yritykset ympäri maailmaa. Reaaliaikainen questback -palvelu tarjoaa arvokasta tietoa palautteen muodossa sekä tuottavuuden että tehokkuuden lisäämiseen.

Milloin voi hakea perheneuvontaan?

Kasvatus- ja perheneuvontaan hakeudutaan tilanteissa, jossa lapsen käyttäytyminen, tunne-elämä tai sosiaalinen kehitys huolestuttaa. Lapsella saattaa olla ongelmia vanhempien, koulukavereiden tai muiden ihmisten kanssa ja ongelmia voi usein esiintyä jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Lisäksi tänä päivänä vanhemmat voivat tarvita apua monissa vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Perheasioiden sovittelua käytetään usein kaikenlaisissa ristiriitatilanteissa.

Avio- tai avoeron sattuessa lapsen etu on aina ensimmäisellä sijalla lapsen tapaamisoikeuteen, elatukseen ja hoitamiseen liittyvissä asioissa. Vanhemmilla on siis vastuu aina lastaan kohtaan, mutta he voivat hakea myös tapaamisoikeutta, vaikka lapsi olisi sijoitettu sijaisperheeseen. Toisinaan vanhemman tavatessa lastaan mukana on myös sosiaalityöntekijä; useimmissa tapauksissa kysymys on lapsen, mutta toisinaan myös lasta tapaavan vanhemman turvallisuudesta. Vanhemmat eivät aina eroa sopuisissa merkeissä, mutta lapselle molemmat vanhemmat ovat yleensä rakkaita ja hän odottaa heidän tapaamistaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelevät henkilöt, kuten lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, perheneuvojat ja -terapeutit sekä puheterapeutit, ovat aina alansa asiantuntijoita.

Perheneuvonnan muodot

  • Yksilöterapeuttinen keskustelu

Yksilöterapeuttiseen keskusteluun hakeudutaan erilaisissa kuormittavissa elämän tilanteissa, kuten

yllättävissä elämänmuutoksissa tai ihmissuhdekriiseissä. Keskustelu asiantuntijan kanssa lieventää ahdistusta, tuo psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa ymmärtämään paremmin yksilön omia toimintatapoja elämän eri tilanteissa.

  • Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan silloin, kun parisuhteesta löytyy vuorovaikutusongelmia, seksuaalisia ongelmia, uskottomuutta, henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai muita eteen tulleita akuutteja ongelmia.

Pariterapiassa molemmat osapuolet voivat puhua ongelmistaan avoimesti ja esittää erilaisia ratkaisuja eteen tulleen tilanteen parantamiseen. Monilla pariskunnilla ongelmista on vaiettu jo pitkään, jolloin ne ovat ikään kuin paisuneet entistä suuremmiksi. Avoin keskustelu auttaa eteenpäin tilanteen kuin tilanteen ratkaisemisessa.

  • Perheterapia

Perheterapian avulla perheiden vuorovaikutusongelmat parantuvat sekä puolisoiden että vanhempien ja lasten välillä. Vuoropuhelu sekä tuntemusten ja kokemusten jakaminen auttavat perheenjäseniä ymmärtämään paremmin paitsi omia, myös muiden perheenjäsenten tarpeita.

Perheterapia tuo perheenjäsenet esiin uudessa valossa yksilöinä, jolloin on mukava löytää

erilaisia tilanteita jumissa olevien ongelmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

  • Lyhytkestoinen traumatyöskentely

Vähentää psyykkisestä traumoista koituneita haittoja, kuten pelkoja ja ihmissuhdeongelmia.

  • Keskusteluryhmät

Perheasiain neuvottelukeskuksessa kokoontuu säännöllisesti erilaisia ryhmiä, jotka kaipaavat vertaistukea erilaisiin elämän tuomiin haasteisiin, kuten vanhemmuuteen tai parisuhteen hoitamiseen. Vertaistuen lisäksi saatavilla on asiantuntijoiden antamaa keskusteluapua.