Psykoterapeuttinimike ja alan koulutus Suomessa

  Psykoterapeutti-nimityksen myöntää Suomessa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Nimityksen saavat hakemuksesta ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen. Psykoterapiakoulutusta järjestetään Suomessa niissä yliopistoissa, joissa on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Koulutuksen sisältöä säädellään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa. Koulutukseen pääsyyn on vaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto joko terveys- tai sosiaalialalta, riittävästi psykologian tai psykiatrian […]

Read More
zyloplus