Mitä tehdä, kun parisuhde on kriisissä

Mitä hyvään parisuhteeseen kuuluu? Parisuhde, jossa toimii keskinäinen kiintymys ja rakkaus, ei ole itsestään selvä asia. Toimiva parisuhde vaatii työtä. Turhaan ei puhuta yrittäjyydestä, kun puhutaan avo- tai avioliitosta, johon kuuluu osana pitkä parisuhde. Suhde ei ole koskaan pelkästään yhteisiä unelmia tai haaveita, yhdessä rakennettu koti, mahdolliset lapset tai muut perheeseen kuuluvat jäsenet. Parisuhde on kuin yritys, joka vaatii kummaltakin osapuolelta oman panoksensa, jotta kaikki sujuisi jatkossakin hyvin. Voidaanko siis puhua yrittäjyydestä, kun puhutaan parisuhteesta? Kyllä voidaan. Yleisesti sanotaankin, että yhteinen puuhastelu ja yhteiset tavoitteet lujittavat suhdetta. Toisaalta taas yhteisten tavoitteiden puuttuminen johtaa helposti kyllästymiseen ja helposti sen myötä eroon.

Parisuhteen tärkeät sanat ja teot

Viisas sananlasku toteaa, että elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista. Sama pätee myös jokaiseen parisuhteeseen. Jokainen päivä, jokainen hetki ja uudet esiin tulevat asiat voivat muuttaa parisuhdetta joko parempaan tai huonompaan suuntaan. Useampi pariskunta on varmasti tällä hetkellä tyytyväinen parisuhteensa nykyiseen tilaan, mutta jokaisessa suhteessa löytyy varmasti parannettavaa. Parisuhdekriisi iskee yleensä pitkiin parisuhteisiin. Voidaankin sanoa, että arki astuu parisuhteeseen mukaan. Tällöin puolisoa ei enää katsotakaan pelkästään ruusunpunaisten silmälasien lävitse, vaan puolison vahvuuksien lisäksi eteen tulevat myös heikkoudet. Arki ongelmineen saattaa myös sekoittaa hyvääkin parisuhdetta. Mutta miten rakkauden ja kiintymyksen saa takaisin entiseen loistoonsa? aviokriisin voi selättää kolmen t:n ohjelmalla eli pariskunnan pitäisi kaiken kriisin keskellä arvioida, onko suhteessa vielä riittävästi tunnetta, tahtoa ja taitoa suhteen jatkumiseen. Parisuhteen molempien osapuolien ponnistelu, tuottaa suhteessa varmasti onnistuneen lopputuloksen.

Onnellisuus parisuhteessa – mitä siihen tarvitaan?

Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat asioita, joita jokainen parisuhteeltaan haluaisi. Kaikki ei kuitenkaan ole aina itsestäänselvää. Sanotaankin, että mies ja nainen ovat toisiinsa verrattuina erilaisia, aivan niin kuin mars ja venus. Taito oppia kuuntelemaan ja arvostamaan puolisonsa odotuksia, haaveita ja tavoitteita on hyvä pohja onnistuneelle suhteelle. Sanat ja teot ovat jokaisessa suhteessa yhtä tärkeitä, ilmaise siis käytännössä, mitä puolisostasi ajattelet. Älä tuhlaa aikaa arvosteluun, vaan tuo esiin ne monet hienot ominaisuudet, joita jokaisella varmasti on. Kiittäminen on mukavampaa kuin moittiminen ja anteeksiantaminen itselleen ja toiselle eri tilanteissa on kaiken perusta. Voisikin ajatella, että kiilakorkotennarit pitävät kävelijän hyvin pystyssä, niin tekee myös suhde jossa vastapuolta arvostetaan. Oppia voi halki elämän, joka päivä. Parisuhde on koulu, jossa kumpikin osapuoli oppii toisiltaan ja kummallakin on usein sama päämäärä.