Millaista apua voi saada perheneuvolasta?

Joissakin tilanteissa lapsen tai nuoren kasvattaminen voi tuntua niin haasteelliselta, että perhe harkitsee perheneuvolan puoleen kääntymistä. Kerromme tässä artikkelissa millaista toimintaa ja neuvoja kasvatus- ja perheneuvolat tarjoavat ja kenelle heidän toimintansa on suunnattu. Jos sinusta tuntuu, että tarvitsisit neuvoja tai tukea kasvatustyössäsi, kannattaa ehdottomasti jatkaa artikkelin lukemista ja tutustua kasvatus- ja perheneuvoloiden tarjoamiin tukivaihtoehtoihin.

Kenelle perheneuvolatoiminta on suunnattu?

Perheneuvolatoiminta on suunnattu 0-17-vuotiaille lapsille ja nuorille perheineen. Toiminnan kautta voi hakea apua, jos perheellä on lapsensa tai nuorensa kasvatukseen tai kehitykseen liittyviä kysymyksiä, tai jos perheen tilanne on muista syistä kovin pulmallinen. Perheneuvola on oikea paikka myös silloin, kun perhettä on kohdannut kriisi. Tavoitteena on tukea vanhempia vanhemmuudessa sekä lasten kasvatuksessa.

Tämän lisäksi perheneuvolat toimivat asiantuntijatahona lastenneuvoloille sekä erilaisille aikuisia palveleville hoitopisteille. Perheneuvoloiden edustajat voivat osallistua esimerkiksi perhepalveluverkoston toimintaan, ja tarvittaessa he ovat käytettävissä myös lastenneuvolatyöryhmän toiminnassa.

Perheneuvolaan voi hakeutua myös ilman lähetettä

Tietyissä tilanteissa voit ottaa perheneuvolaan yhteyttä, vaikkei sinulla olisikaan lähetettä. Jos olet jostain syystä huolissasi lapsesi käytöksestä, kehityksestä tai sosiaalisesta toimintakyvystä ja selviytymisestä, voit olla itse suoraan yhteydessä perheneuvolaan. Jos perheessäsi on kriisi, johon tarvitset apua, on perheneuvola myös silloin oikea taho johon ottaa yhteyttä. Joissakin tilanteissa perheenjäsenten keskinäiset suhteet saattavat olla ristiriitaiset ja haastavat, jolloin perheneuvolan asiantuntemuksesta voi olla hyötyä. Vanhemmat saattavat myös harkita avioeroa, ja he haluaisivat keskustella siihen liittyvistä asioista, tai he saattavat huolehtia siitä, kuinka mahdollinen ero vaikuttaisi perheen lapsiin. Tällaisista asioista on hyvä keskustella perheneuvolassa.

Perheneuvola tarjoaa myös nuorille tilaisuuden keskustella ammattilaisen kanssa sellaisista asioista, jotka askarruttavat ja painavat mieltä. Nuorilla saattaa olla esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmiin, ihmissuhteisiin tai taloudelliseen tilanteeseen liittyviä pulmia ja huolia. Nuori on saattanut esimerkiksi harkita ottavansa tulevaisuudessa lainaa opintojen ja itsenäisen elämän rahoittamiseksi. Tällöin on tärkeää vertailla ja kilpailuttaa erilaisia lainavaihtoehtoja esimerkiksi monipuolisen Freedomrahoitus.fi -palvelun avulla. Vaikka nuori olisikin vielä liian nuori ottamaan lainaa, on hyvä selvitellä jo etukäteen, millaisia mahdollisuuksia hänellä on tulevaisuudessa ja millaisia vastuita asiaan liittyy.

Millaisia työmuotoja perheneuvolassa käytetään?

Perheneuvolassa käytetään useita erilaisia työmuotoja, kuten vanhempien tukemista ja neuvontaa sekä psykologisia tutkimuksia. Perheneuvolassa voi saada perheterapiaa, ja lapselle voidaan järjestää yksilöllisiä tukikäyntejä. Perheneuvola tarjoaa verkostotyötä sekä konsultaatioapua muille viranomaisille. Lisäksi perheneuvolassa voi osallistua eron jälkeiseen sovitteluun. Käytettävissä on myös psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja.

Keskeisin työmuoto perheneuvolatyössä on vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Niiden kautta pyritään selvittämään perheen kokonaistilanne. Samalla tavoitteena on lisätä vanhempien ja lasten keskinäistä ymmärrystä. Toiminnan kautta pyritään auttamaan vanhempia näkemään oman lapsensa tarpeet entistä selvemmin. Tältä pohjalta vanhempaa pyritään ohjaamaan tarpeisiin vastaamiseen. Keskustelujen kautta tavoitteena on myös tukea vanhempien vanhemmuutta sekä jaksamista.

Tarvittaessa lapsi voi päästä perheneuvolassa psykologin yksilötutkimuksiin. Perheterapia sen sijaan kohdistuu aina koko perheeseen, ja sen kautta pyritään mahdollisimman tarkasti selvittämään perheen kokonaistilanne sekä tukemaan perhettä heidän kohtaamissaan haasteellisissa elämänvaiheissa. Käytettävät työmuodot valitaan aina perheen tilanne ja tarpeet huomioiden.