Erilaiset perheterapiamuodot auttavat raskaassa elämänvaiheessa

Nykypäivän modernissa maailmassa lapsiperheet joutuvat helposti koville. Internetin myötä tietoa on saatavilla lähes rajattomasti, mutta samaan aikaan ovat lisääntyneet erilaiset ohjeet, neuvot ja etenkin lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvät vinkit, joiden epäselvässä viidakossa vanhempi saattaakin avun saamisen sijaan yllättäen kuormittua ja jopa syyllistyä. Tieto lisää tuskaa, ja lisäksi valtavasta infomäärästä on vaikeaa ellei mahdotonta seuloa punainen lanka, ja kyetä arvioimaan, mitkä neuvoista ovat asiallisia, ja minkä kohdalla voisi vain kohauttaa olkapäitään. Jokainen vanhempi haluaa luonnollisesti toimia oikein, ja toivoo vain parasta mahdollista huolenpitoa omille lapsilleen.

Nykymaailman moninaiset haasteet

Myös muut nykymaailman aiheuttamat haasteet kuormittavat perheitä, ja paineita pärjätä ja suoriutua kohdistuu niin lapsiin kuin vanhempiinkin monesta eri suunnasta. Vanhempien paineet esimerkiksi työelämään tai sosiaalisiin suhteisiin liittyen voivat näkyä vaikkapa parisuhdeongelmina, mikä taas suoraan vaikuttaa lapsiin, ja yleisesti koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Sosiaalinen media on lisännyt tarvetta olla pätevä ja suoriutuva mahdollisimman monella eri elämän alueella, ja aiheuttanut tunteen vaikkapa siitä, että lasten vaatekaapista täytyisi löytyä pelkkiä merkkivaatteita. Yhä useampi perhe myös elää lähes täysin vailla turvaverkkoja, etäällä isovanhemmista ja muista sukulaisista, jolloin henkinen stressi voi olla kova silloinkin, kun kaikki on periaatteessa vielä hyvin.

Perheterapia voi auttaa jo varhaisessa vaiheessa

Mikäli arjen kuorma alkaa käydä ylitsepääsemättömän raskaaksi, voi perhe hakeutua joko julkisen tai yksityisen puolen tarjoamien neuvonta- ja terapiapalvelujen pariin. Perheneuvontaan ja terapiaan kannattaa hakeutua jo varhaisessa vaiheessa, jolloin negatiivisten asioiden kierre ehditään pysäyttää ajoissa, eikä tilanne ehdi ajautua liian pahaksi. Ulkopuolisen tarjoama apu auttaa näkemään perhe-elämän kipukohdat ja kompastuskivet, ja yhdessä on mahdollista pohtia uudenlaisia lähestymistapoja ja arjen rutiineja, joiden avulla perheen jokapäiväinen elämä rauhoittuu ja helpottuu, ja stressikuorma kevenee.

Erilaisia terapiamuotoja on nykyään runsaasti saatavilla, ja niiden joukosta löytyy varmasti jokaiselle perheelle sopiva vaihtoehto. Alkutapaamisessa kartoitetaan perheen yleinen tilanne, sekä se, miten pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista hoitoa perheen kokemat ongelmat vaativat. Lievemmissä tapauksissa perheen aikuisille tarjottu yksilö- tai parineuvonta saattaa jo pelkästään riittää laukaisemaan tilanteen, ja sysäämään purren jälleen oikealle kurssille. Mikäli tilanne on kuitenkin päässyt jo niin huonoksi, että lapsetkin jo selvästi oireilevat, on apu syytä ulottaa koskemaan koko perhettä, ja käyttää siihen myös enemmän aikaa.

Rauhallinen arki edistää hyvinvointia

Moni perhe kompastuu helposti liian hektiseen ja täyteen ahdettuun viikkokalenteriin, jolloin voimia verottavat henkisen stressin lisäksi konkreettinen fyysinen väsyminen. Niin lapset kuin aikuisetkin tarvitsevat pitkän työ- ja koulupäivän jälkeen myös lepoa ja palautumista, eivätkä alunperin kehittäviksi ja virkistäviksi tarkoitetut harrastukset täytä tehtäväänsä, mikäli niitä on liikaa ja liian monena päivänä. Aikuisten tärkeänä tehtävänä on huolehtia siitä, että omat voimat riittävät työssä käymisen ohella terveellisen ja turvallisen kotiympäristön tarjoamiseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi riittävää paneutumista ruokaostoksiin ja ruoanlaittoon, sekä kodin puhtauteen ja järjestykseen. Lisäksi kodin ilmapiirin tulisi olla rauhallinen ja kiireetön, ja lapsille tulisi tarjoutua riittävästi tilaa ja aikaa vapaaseen oleskeluun ja säännölliseen tylsistymiseen jatkuvien virikkeiden sijaan.