Konfliktien ratkaiseminen

Mitä konfliktilla tarkoitetaan? Yleisesti ottaen konflikti on aina erimielisyyden tai yhteensopimattomuuden tila. Käytännössä konflikti ilmenee usein toisen osapuolen mitätöimisenä ja jopa hänen tuhoamisyrityksinään. Yhteiskunnassa, jossa elämme konflikteja voi tapahtua niin kotona kuin myös työpaikoilla. Pahimmissa tapauksissa yhteiskunnallinen konflikti voi johtaa jopa terrorismiin ja terrorismi taas vuorostaan sotilaalliseen konfliktiin. Sotilaallinen konflikti maiden välillä johtaa sotaan, ellei asioita saada järjestykseen politiikan keinoin. Riidoista useammat ratkeavat keskustelemalla, kun taas toiset jäävät mieliin kytemään ja laajenevat entisestään. Onko konfliktista missään tilanteessa hyötyä? Tarkastellaanpa. Konfliktit parantavat usein ryhmän päätöksentekoprosessia. Rakentava konflikti on ikään kuin työkalu, jonka avulla hyvät ideat voidaan erotella huonoista.

Miten piinaava konflikti ratkaistaan?

Ristiriitojen selvittely kannattaa aina. Erityisesti työpaikoilla kaikenlaiset konfliktit ja huono työilmapiiri maksavat työnantajalle valtavia summia. Työtehon laskiessa stressi saa aikaan sairauspoissaoloja tai pahimmillaan ihmisiä irtisanoutuu työstään. Työyhteisössä esiintyvät riidat vievät energiaa, ja kommunikaation ollessa olematon, konflikti työntekijöiden välillä aiheuttaa töiden hidastumista ja taloudellisia tappioita yritykselle. Pitää muistaa, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Asioista kannattaa puhua aina suoraan, koska monta riitaa voitaisiin helposti välttää tai ratkaista, jos osapuolet puhuisivat asioista keskenään. Yksin märehtiminen tai selän takana puhuminen eivät auta ketään. Esimerkiksi toimivassa työyhteisössä pitäisi kysyä, miten mennään tästä eteenpäin ja millä keinoin? Puhuminen yhdessä on aina tärkeää, mutta yhtä kullanarvoista on kuunnella, mitä kullakin henkilöllä on sanottavana. Vertauskuvallisen ilman puhdistuessa niin kotona kuin työpaikallakin, on taas mukavampi hengittää ja puhaltaa innolla yhteen hiileen.

Mitä konflikteilla tavoitellaan?

Konfliktien syntyessä ryhmän jäsenet tai työtoverit työpaikalla saattavat tavoitella omaa etuaan toisen henkilön kustannuksella. Konflikteissa saatetaan mennä henkilökohtaisuuksiin ja viestintä on usein hyvin aggressiivista. Miten sitten konfliktit voitaisiin ennalta välttää? On muistettava, että konfliktit ovat aina osa elämää, eikä niiltä voi koskaan täysin välttyä. Toisinaan konfliktit tuovat ihmisiä lähemmäs toisiaan, joskus loitontavat entisestään. On olemassa viisi erilaista tyyliä ratkaista syntynyt konflikti: konfliktien välttely, niihin mukautuminen, kilpailu, jossa ainakin yksi konfliktin osapuoli yrittää väkisin tuoda esiin omia näkökantojaan asioista, yhteistyö, jolla yritetään löytyä kaikkia konfliktin osapuolia miellyttävä ratkaisu ja kompromissi, jolloin kaikki osapuolet joutuvat luopumaan jostakin mielipiteestä tai tavoitteesta. Muista lopuksi, että kuten furniturebox.fi netissä tarjoaa sinulle työkalut sisustukseen, samoin oman itsensä tunteminen auttaa välttämään isompia konflikteja kaikkialla.