Psykoterapeuttinimike ja alan koulutus Suomessa

 

Psykoterapeutti-nimityksen myöntää Suomessa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Nimityksen saavat hakemuksesta ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen. Psykoterapiakoulutusta järjestetään Suomessa niissä yliopistoissa, joissa on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Koulutuksen sisältöä säädellään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa.

Koulutukseen pääsyyn on vaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto joko terveys- tai sosiaalialalta, riittävästi psykologian tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveysalalta tai vastaavista tehtävistä. Lisäksi hakijat haastatellaan ja valinta tehdään hakupapereiden ja haastattelujen perusteella.

Psykoterapiakoulutus on laajudeltaan 75 opintopistettä ja se kestää noin neljä vuotta. Koulutus on maksullista täydennyskoulutusta ja sen hinta on noin 16.000 euroa. Koulutukseen sisältyy teoria -ja menetelmäopintoja, alan kirjallisuutta, työnohjausta, koulutuspsykoterapiaa ja opinnäytetyö. Perheterapeuttikoulutuksissa korostetaan usean eri menetelmän opettamista: näin terapeutilla on paremmat valmiudet kohdata erilaisista ongelmista kärsiviä perheitä tarkoituksenmukaisilla tavoilla, jotka myös perheet voivat hyväksyä.

Lisäksi tärkeässä asemassa on potilastyö, jota tehdään koulutuksen aikana vähintään 300 tuntia. Tätä ei lasketa opintopistemäärään. Potilastyö on perheterapeuttikoulutuksessa sekä perhe- että pariterapeuttista, Koulutukseen valittavien on pystyttävä sitoutumaan potilastyön tekemiseen koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijoiden soveltuvuutta psykoterapeutin ammattiin arvioidaan koko koulutuksen ajan.