Erilaiset perheterapiamuodot auttavat raskaassa elämänvaiheessa

Nykypäivän modernissa maailmassa lapsiperheet joutuvat helposti koville. Internetin myötä tietoa on saatavilla lähes rajattomasti, mutta samaan aikaan ovat lisääntyneet erilaiset ohjeet, neuvot ja etenkin lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvät vinkit, joiden epäselvässä viidakossa vanhempi saattaakin avun saamisen sijaan yllättäen kuormittua ja jopa syyllistyä. Tieto lisää tuskaa, ja lisäksi valtavasta infomäärästä on vaikeaa ellei mahdotonta seuloa punainen […]

Read More

Konfliktien ratkaiseminen

Mitä konfliktilla tarkoitetaan? Yleisesti ottaen konflikti on aina erimielisyyden tai yhteensopimattomuuden tila. Käytännössä konflikti ilmenee usein toisen osapuolen mitätöimisenä ja jopa hänen tuhoamisyrityksinään. Yhteiskunnassa, jossa elämme konflikteja voi tapahtua niin kotona kuin myös työpaikoilla. Pahimmissa tapauksissa yhteiskunnallinen konflikti voi johtaa jopa terrorismiin ja terrorismi taas vuorostaan sotilaalliseen konfliktiin. Sotilaallinen konflikti maiden välillä johtaa sotaan, ellei […]

Read More

Mitä tehdä, kun parisuhde on kriisissä

Mitä hyvään parisuhteeseen kuuluu? Parisuhde, jossa toimii keskinäinen kiintymys ja rakkaus, ei ole itsestään selvä asia. Toimiva parisuhde vaatii työtä. Turhaan ei puhuta yrittäjyydestä, kun puhutaan avo- tai avioliitosta, johon kuuluu osana pitkä parisuhde. Suhde ei ole koskaan pelkästään yhteisiä unelmia tai haaveita, yhdessä rakennettu koti, mahdolliset lapset tai muut perheeseen kuuluvat jäsenet. Parisuhde on […]

Read More